הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

مكتب الحسابات والجباية

​​​​​​​​طلب تخفيض الضريبة نموذج 1 טופס הנחה בארנונה 1.pdf

طلب تخفي​​ض الضريبة نموذج 2 טופס הנחת ארנונה 2.pdf

قانون الارنونة 2017צווי ארנונה 2017.pdf ​

مواعيد دفع الارنونة 2017 מועד תשלומי ארנונה.pdf

قانون الارنونة ​צווי ארנונה.pdf

ميزانية المجلس 2017 תקציב הרשות 2017.pdf

ميزانية المجلس 2016 תקציב הרשות 2016.pdf

ميزانية المجلس 2015 תקציב 2015.pdf

تركيز ميزانية 2014 תמצית תקציב 2014.pdf

تركيز ميزانية 2013 תקציב 2013.pdf

مكتب الحسابات والجباية