הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

مكتب الحسابات والجباية

​​​​​​​​طلب تخفيض الضريبة نموذج 1 הנחה 1.pdf

طلب تخفي​​ض الضريبة نموذج 2 הנחה 2.pdf

قانون الارنونة 2019 פרסום ארנונה.pdf

تخفيضات الارنونة 2019 הנחות ארנונה.pdf

قانون الارنونة ​צווי ארנונה.pdf

الميزانية العامة 2017 דוחות כספיים 2017.pdf البيانات المالية.pdf

ميزانية المجلس 2017 תקציב הרשות 2017.pdf

ميزانية المجلس 2016 תקציב הרשות 2016.pdf

ميزانية المجلس 2015 תקציב 2015.pdf

تركيز ميزانية 2014 תמצית תקציב 2014.pdf

تركيز ميزانية 2013 תקציב 2013.pdf

مكتب الحسابات والجباية